Serdecznie zapraszamy na zajęcia ceramiczne które odbywają się na terenie Sowinek w Centrum Agroturystyki i Rękodzielnictwa. Na warsztaty zapraszamy uczniów naszego ośrodka oraz dzieci ze wsi Sowinki i Baranówka.

Organizujemy również lekcje otwarte  pt. „Zabawa z gliną” dla szkół i przedszkoli, na  które serdecznie zapraszamy.

     Zajęcia będą obejmowały swym zakresem:

  • poznawanie właściwości gliny,
  • rozwijanie sprawności w zakresie dużej i małej motoryki,
  • poznawanie technik tworzenia i zdobienia przedmiotów z gliny,
  • nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami pracy w glinie,
  • rozbudzanie pomysłowości plastycznej i postawy twórczej,
  • stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego myślenia,
  • kształtowanie samodzielności i otwartości,
  • wdrażanie do staranności i dokładności w wykonywaniu zadania.

Wyjazdy na warsztaty odbywają się w czwartki od godziny 15.00 – 18.00, odjazd busem z ulicy Topolowej.