Serdecznie zapraszamy na zajęcia ceramiczne które odbywają się na terenie Sowinek w Centrum Agroturystyki i Rękodzielnictwa. Na warsztaty zapraszamy uczniów naszego ośrodka oraz dzieci ze wsi Sowinki i Baranówka.

Organizujemy również lekcje  otwarte  pt: „Zabawa z gliną” dla szkół i przedszkoli, na  które serdecznie zapraszamy.

    Zajęcia będą obejmowały swym zakresem:

  • poznawanie właściwości gliny,
  • rozwijanie sprawności w zakresie dużej i małej motoryki,
  • poznawanie technik tworzenia i zdobienia przedmiotów z gliny,
  • nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami pracy w glinie,
  • rozbudzanie pomysłowości plastycznej i postawy twórczej,
  • stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego myślenia,
  • kształtowanie samodzielności i otwartości,
  • wdrażanie do staranności i dokładności w wykonywaniu zadania.

Wyjazdy na warsztaty odbywają się we wtorki od godziny 15.00 – 18.00, odjazd busem z ulicy Topolowej.

Harmonogram wyjazdów na rok 2019/2020

17.09.2019                                                                             

22.10.2019

08.10.2019

05.11.2019

26.11.2019

07.01.2020

11.02.2020

03.03.2020

24.03.2020

07.04.2020

28.04.2020

19.05.2020

09.06.2020

   

Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy.

Opiekun grupy: Magdalena Albrecht – Walczak tel. kontaktowy 785610721