26 września około 100 uczniów z klas I-III szkół podstawowych z Mosiny oraz Lubonia wzięło udział w lekcji plenerowej w Rogalińskim Parku Krajobrazowym

- w ramach projektu „Pociąg Tolerancji – Czas na nowy las”.

Uczniowie nie tylko zwiedzali, ale przede wszystkim rozwijali swoją wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej, przyrodniczej i historycznej.  Zostały im przybliżone dokonania naukowców z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, którzy sklonowali metodą in vitro około 800-letni dąb „Rus”, a następnie posadzili go właśnie w Rogalińskim Parku Krajobrazowym. W trakcie lekcji plenerowej nie zabrakło zabaw integracyjnych, gdzie uczniowie wszystkich szkół mogli się bliżej poznać.

Edukacja w plenerze okazała się niezwykle wartościową formą poznawania i doświadczania przez dzieci otaczającego świata.  Był to dobrze spędzony wspólny czas, po którym wszyscy udali się do swoich macierzystych placówek. W lekcji wzięli udział uczniowie ze szkoły podstawowej nr 2 z Mosiny oraz SP nr 1 z Lubonia. Nasz Ośrodek reprezentowali uczniowie klas I-III pod opieką nauczycieli: Ani Pniewskiej, Anetty Anioły, Katarzyny Filipiak oraz Łukasza Mańkowskiego.

Łukasz Mańkowski