Po kilkudniowych przygotowaniach, 4 października, w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia Mistrzami Tabliczki Mnożenia w naszej szkole zostali:

Dnia 4.09.2019 odbyło się spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli i terapeutów SOSW. Wykorzystanie nowoczesnych technologii na lekcji i w terapii.

26 września około 100 uczniów z klas I-III szkół podstawowych z Mosiny oraz Lubonia wzięło udział w lekcji plenerowej w Rogalińskim Parku Krajobrazowym

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie będzie realizować projekt pt. „Europa nie wyklucza. Nieustanne kształcenie się drogowskazem do wiedzy i godnego życia” przez 18 miesięcy, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Analiza potrzeb placówki pozwoliła na wyznaczenie następujących celów projektu:

"Elegant Show", czyli zorganizowany już po raz drugi przez Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej – młodzieżowy konkurs talentów. W zlocie talentów po raz drugi uczestniczyła uczennica naszego ośrodka Kinga Maciejewska prowadzona muzycznie przez panią Magdalenę Wojciechowską.

Do ósmej edycji Narodowego Czytania uczniowie naszego Ośrodka przystąpili 16 września 2019 r. Spośród ośmiu nowel zaproponowanych do czytania przez Parę Prezydencką wybraliśmy „Sawę” Henryka Rzewuskiego.

26 września zawitała do nas Pani Marta Kozeńska, przedstawicielka firmy Siemens. Firma ta ufundowała dla naszego Ośrodka wiele wartościowych sprzętów z tokarką, odciągiem do trocin, szlifierką i urządzeniem wielofunkcyjnym Dremela na czele.

17 września klasy 5, 6 SP oraz Ib SB brały udział w XXV Festynie Archeologicznym w Biskupinie.