Procedura organizacji zajęć  na terenie Ośrodka w czasie pandemii COVID 19 R
  1. Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za narażenie zdrowia i życia dziecka przyprowadzając je do placówki w trakcie trwania pandemii, mając pełną świadomość, że zachowanie procedur bezpieczeństwa sanitarnego, w przypadku małych dzieci i niepełnosprawnych jest bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe. 

Klauzula informacyjna

w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 z przeciwdziałaniem  gdzie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. i (interes publiczny)

Rodzicu!!!

Jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka, zgłoś się na konsultacje, bo tylko wcześnie podjęta interwencja przynosi najlepsze efekty.

Rodzicu!!!

Jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka, zgłoś się na konsultacje, bo tylko wcześnie podjęta interwencja przynosi najlepsze efekty.