Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie

 

Od 18 stycznia br. rozpoczynamy naukę  w trybie  stacjonarnym dla uczniów   klas I-VIII Szkoły Podstawowej uczących się w budynku przy ulicy Topolowej, oddziałów Rewalidacyjno -Wychowawczych i Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa  i zapewnienie nauczania  w warunkach reżimu sanitarnego  zgodnie z wytycznymi MEiN uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz uczniowie klas IV-VIII i klas Branżowej Szkoły I stopnia uczący się w budynku przy ulicy Kościelnej będą mieli zajęcie w trybie nauczania hybrydowego.(Bliższe informacje na stronie Librus).

Zgodnie z  przyjętym trybem nauczania wychowankowie internatu SOSW im. Janusza Korczaka w Mosinie  będą zakwaterowani zgodnie z obowiązującymi ustaleniami.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym

Od poniedziałku, 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, na takich zasadach jak przed feriami, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Nauka zdalna na terenie szkoły dla uczniów potrzebujących wsparcia

Po uprzednim zgłoszeniu uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu w trybie hybrydowym organizujemy zajęcia zdalne w szkole.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczna-edukacja

https://www.gov.pl/attachment/69bd7ef4-a523-4cb2-ae3f-faeaebf0d111